Αναζήτηση

Όροι και Προϋποθέσεις

OΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ www.alfadigital.gr

1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ

Το www.alfadigital.gr (εφεξής: «η ιστοσελίδα www.alfadigital.gr» ή «η ιστοσελίδα») είναι ο διαδικτυακός τόπος για την έκθεση των προϊόντων εμπορίας της ελληνικής ανώνυμης εταιρείας «ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ», που εδρεύει στο Χαλάνδρι Αττικής, οδός Εθνικής Αντιστάσεως αριθ. 73, ΤΚ 15231 (ΑΦΜ: 094221804 / Δ.Ο.Υ.  ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ (εφεξής: «η Εταιρεία»). Ο επισκέπτης / χρήστης που εισέρχεται, περιηγείται, και εν γένει κάνει χρήση της ιστοσελίδας (εφεξής: «ο Χρήστης») θεωρείται ότι συναινεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους ανεξαιρέτως τους όρους χρήσης που διατυπώνονται εδώ, οι οποίοι καλύπτουν το σύνολο του περιεχομένου, των σελίδων, των γραφικών, των εικόνων, των φωτογραφιών και των αρχείων και εν γένει των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα. Συνεπώς, οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους αυτούς πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων και των υπηρεσιών της ιστοσελίδας, καθώς και να ελέγχει το περιεχόμενο των παρόντων όρων για ενδεχόμενες αλλαγές, με δεδομένο ότι η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει οποτεδήποτε τους όρους χρήσης. Εάν ο Χρήστης δεν συμφωνεί, οφείλει να απέχει από τη χρήση της ιστοσελίδας www.alfadigital.gr και του περιεχομένου της εν γένει.

 

2. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ & ΠΡΟΪΟΝΤΑ

H Εταιρεία δεσμεύεται ότι οι πληροφορίες που παρατίθενται στην ιστοσελίδα www.alfadigital.gr, σε σχέση με τα κύρια χαρακτηριστικά που περιγράφονται για κάθε προϊόν εμπορίας της, καθώς και με τις παρεχόμενες από αυτήν υπηρεσίες, έχουν όπως ακριβώς αντλήθηκαν από τους κατά περίπτωση προμηθευτές / παραγωγούς / παρασκευαστές των προϊόντων και τελούν υπό την επιφύλαξη τυχόν τεχνικών ή τυπογραφικών λαθών, που έχουν διαφύγει της προσοχής ή έχουν προκύψει ακούσια ή λόγω τυχόν διακοπών λειτουργίας της ιστοσελίδας εκ λόγων ανωτέρας βίας ή λόγω εσφαλμένης ενημέρωσης εκ μέρους των κατά περίπτωση προμηθευτών / παραγωγών / παρασκευαστών.

Οποιαδήποτε πληροφορία που παρατίθεται στην ιστοσελίδα www.alfadigital.gr, ενδεικτικώς συμπεριλαμβανομένων των αναφορών στα χαρακτηριστικά οποιουδήποτε προϊόντος ή στον τιμοκατάλογο των προϊόντων ή των παρεχομένων υπηρεσιών, δύναται να τροποποιηθεί οποτεδήποτε χωρίς προειδοποίηση. Ενόψει αυτού η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη και δεν καλύπτει διαφορές στις τιμές προϊόντων που αγοράσθηκαν και ο αγοραστής διαπίστωσε εκ των υστέρων την αναφορά χαμηλότερης τιμής στην ιστοσελίδα.

 

3. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Η Εταιρεία δεν δηλώνει με κανέναν τρόπο ότι οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα της είναι κατάλληλες για οποιονδήποτε σκοπό. Κάθε πληροφορία παρέχεται «ως έχει» χωρίς καμιά απολύτως εγγύηση οποιουδήποτε είδους.
Η Εταιρεία δεν δύναται να εγγυηθεί ότι η ιστοσελίδα www.alfadigital.gr θα λειτουργεί απρόσκοπτα, χωρίς διακοπές ή λάθη, αλλά υπόσχεται ότι θα καταβάλει προσπάθεια ώστε να επιτύχει τέτοιο επίπεδο λειτουργίας της ιστοσελίδας. Σε κάθε περίπτωση, η Εταιρεία, καθώς και οι συνεργάτες, η διοίκηση, το προσωπικό και οι μέτοχοι της Εταιρείας ουδεμία ευθύνη ή υποχρέωση αποζημίωσης φέρουν για οποιαδήποτε αξίωση και ζημία, άμεση ή έμμεση ή αποθετική, περιουσιακή ή ηθική, η οποία δύναται να προκύπτει από τη μη απρόσκοπτη λειτουργία της ιστοσελίδας λόγω του περιεχομένου της ή τεχνικού προβλήματος ή λόγω βλαπτικών ενεργειών από τρίτους χρήστες για οποιαδήποτε άλλη αιτία.

 

4. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Όλο το περιεχόμενο των ιστοσελίδων, που αναρτάται από την Εταιρεία, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, παρεχόμενων υπηρεσιών και προϊόντων, αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της Εταιρείας και προστατεύεται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων. Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύουν την Εταιρεία ή/και την ιστοσελίδα ή/και τρίτα συμβεβλημένα μέρη, καθώς και τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους, είναι αποκλειστικά σήματα και διακριτικά γνωρίσματα της Εταιρείας ή/και της ιστοσελίδας ή/και των άνω τρίτων μερών και προστατεύονται από τους ελληνικούς, ευρωπαϊκούς και διεθνείς νόμους περί εμπορικών σημάτων και βιομηχανικής και νευματικής ιδιοκτησίας και αθεμίτου ανταγωνισμού και η εμφάνιση και έκθεσή τους στην ιστοσελίδα  www.alfadigital.gr δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.

 

5. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΤΗ

Ο Χρήστης έχει το δικαίωμα να κάνει χρήση της ιστοσελίδας www.alfadigital.gr σύμφωνα με τον Νόμο και τα χρηστά και τα συναλλακτικά ήθη και αποκλειστικά και μόνο για το σκοπό της ενημέρωσής του σε σχέση με τα προϊόντα εμπορίας της Εταιρείας.

Επιπλέον ο Χρήστης συμφωνεί ότι όλα τα μέλη, οι συνεργάτες, οι υπάλληλοι, η διοίκηση, οι μέτοχοι και άλλοι συνεργάτες της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ δεν ευθύνονται για οτιδήποτε προκύψει από τρίτα μέλη τα οποία χρησιμοποιούν το site. Κάθε χρήση αντίθετη προς τα ανωτέρω εκτός των τυχόν αστικών κυρώσεων επιφέρει και διακοπή των παρεχόμενων υπηρεσιών χωρίς καμία ειδοποίηση.

  

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ TIMOKATAΛΟΓΟΥ

 •          Οι αναγραφόμενες τιμές χρέωσης δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

 

 •          Οι τιμές ισχύουν για παράδοση στις αποθήκες μας Οινοφύτων και Θεσσαλονίκης για  πώληση τοις μετρητοίς, εκτός ειδικής συμφωνίας.

 

 •          Τα εμπορεύματα ταξιδεύουν κατ` εντολή, για λογαριασμό και με ευθύνη του πελάτη.

 

 •          Οι τιμές μπορεί να αλλάξουν οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς καμία προειδοποίηση.

 

 •          Ο   τιμοκατάλογος αυτός καταργεί κάθε προηγούμενο και ισχύει από 12/03/2018.

 

 •          Ελάχιστη παραγγελία 300 €.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΠΟΡΩΝ

 •          Οι σπόροι διατίθενται αποκλειστικά στην αυθεντική τους συσκευασία. Απαγορεύεται η ανασυσκευασία του πολλαπλασιαστικού υλικού χωρίς την έγγραφη άδεια του πωλητή.

 

 •          Απαγορεύεται η χρήση ονοματολογίας (brand name) σε τιμοκαταλόγους φυτωρίων, χωρίς την σύμφωνη γνώμη του πωλητή.

 

 •          Ο αγοραστής υποχρεούται να διατηρεί το πολλαπλασιαστικό υλικό σε κατάλληλες συνθήκες αποθήκευσης. Ο συνολικός χρόνος αποθήκευσης δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το ένα έτος.

 

 •          Ο αγοραστής υποχρεούται να ενημερώνει εγγράφως τον πωλητή για τυχόν ελαττώματα ή αποκλίσεις εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από τον εντοπισμό τους.

 

 •          Οι αναγραφόμενες στον παρόντα τιμοκατάλογο περιγραφές των ειδών είναι ενδεικτικές και δε δεσμεύουν την πωλήτρια εταιρεία καθόσον αναφέρονται στην συμπεριφορά των ποικιλιών σε συγκεκριμένες συνθήκες. Τυχόν διακυμάνσεις ή μεταβολές στην απόδοση των ειδών, οι οποίες είναι δυνατόν να οφείλονται είτε σε συνθήκες του περιβάλλοντος (κλιματολογικές, εδαφολογικές), ή σε καλλιεργητικούς χειρισμούς, δεν υπάγονται στην ευθύνη της εταιρείας.